Logo rest200

VISIE

 Een gezellige en stimulerende omgeving 

Kinderdagverblijf de Zonnestraaltjes biedt een gezellige en stimulerende omgeving aan de kinderen. Elk kind krijgt de kans zich in eigen tempo en op eigen niveau te ontwikkelen. De groepsruimten zijn ingericht met materialen die passen bij de leeftijd van de kinderen. Natuurlijk staan veiligheid en hygiëne hoog in het vaandel. Op het kinderdagverblijf wordt gewerkt met thema’s / themahoeken, activiteiten en het programma Uk en Puk.

12315Vaste, gediplomeerde en enthousiaste pedagogisch medewerkers
De Zonnestraaltjes hecht veel waarde aan vaste pedagogische medewerkers, zo staan er niet meer dan drie vaste leidsters op één groep. Op deze manier is er altijd een vertrouwd persoon aanwezig. De eigenaresses staan ook beiden op de groep. Er is veel betrokkenheid, enthousiasme en warmte naar de kinderen toe.

Aandacht voor de ontwikkeling van het kind
Het is belangrijk dat de kinderen hun eigen mogelijkheden ontdekken. Spelmaterialen, activiteiten, nieuwe materialen en begeleiding door de pedagogisch medewerkers stimuleren de ontwikkeling. In elke fase van zijn/haar ontwikkeling heeft het kind andere behoeftes en leert het nieuwe dingen.

De volgende vier kernbegrippen staan centraal bij kinderdagverblijf de Zonnestraaltjes:

* Emotionele veiligheid: We zorgen voor een warme, veilige en vertrouwde omgeving waarin een kind kan eten, drinken, slapen, spelen en vooral zichzelf kan zijn. Er is een grote binnen- en buitenruimte waar het kind dagelijks op ontdekkingstocht kan gaan. We werken aan een sociale relatie met de kinderen. Alle kinderen worden met respect behandeld en voelen zich onvoorwaardelijk geaccepteerd. Wij bieden een kind leeftijdsadequate aandacht, maar geven ook de ruimte en vrijheid. Omdat we een klein vast team hebben, kunnen we het kind en de ouders goed leren kennen. Dit is een goede basis om vertrouwen op te bouwen en veiligheid te bieden aan de kinderen.

* Persoonlijke competentie Ieder kind is uniek, en ieder kind ontwikkelt unieke persoonlijke vaardigheden. Door het opdoen van kennis, passend bij de aard van het kind en de mogelijkheden. Onder andere in de ruimtes waarin zij kunnen spelen, leren en leven kunnen ze zich optimaal ontwikkelen. Wij begeleiden en bieden de benodigde ondersteuning bij de activiteiten. Zo nodig proberen we een kind te stimuleren om aan te sluiten bij een activiteit door in de nabijheid te blijven en het aanbieden van extra steun.

* Sociale competentie Meestal gaat het maken van sociaal contact tussen kinderen onderling van nature vanzelf. Als dit niet het geval is wordt contact tussen de kinderen onderling door ons gestimuleerd door het aanbieden van spelletjes, liedjes, specifiek samenspel en buitenspel.

* Waarden en normen Wij benaderen kinderen met respect en leren kinderen respect te hebben voor anderen en zichzelf. Ieder kind is uniek en vraagt een eigen benadering. Respect voor de eigenheid van ieder kind staat centraal omdat het een basis schept voor zelfvertrouwen. Het is een basisrecht van kinderen om gezien, gehoord, gekend en begrepen te worden.

1235112 300x257Aandacht voor uw wensen
Wij zijn medeverantwoordelijk voor de zorg en proberen die zoveel mogelijk te laten aansluiten bij uw wensen. Kinderdagverblijf de Zonnestraaltjes neemt ouder(s) en verzorger(s) serieus. Een open houding en goede communicatie vinden wij belangrijk. Doordat de leidinggevende zelf ook op de groepen werkt als pedagogisch medewerkster, is één van hen ten alle tijden aanspreekbaar.