Logo rest200

KWALITEIT

kwaliteit 1Ervaren pedagogisch medewerksters
Kinderdagverblijf de Zonnestraaltjes hecht veel waarde aan goed personeel. Goed in de zin van opleiding en ervaring, maar ook enthousiasme en motivatie. Hierdoor wordt uw kind vakkundig en op een plezierige wijze opgevoed en verzorgd.

Op elke groep staan 2, maximaal 3 vaste, gediplomeerde pedagogisch medewerkers. Waaronder ook de eigenaresses van het kinderdagverblijf. Allen zijn zij in het bezit van minimaal een PW diploma en een verklaring omtrent gedrag.

De kennis en beroepshouding van de pedagogisch medewerksters wordt continu op peil gehouden. Hiervoor maken wij gebruik van dagelijkse overdracht, kind-besprekingen, pedagogische vergaderingen en cursussen zoals: kinder-EHBO, BHV, VVE.

Kleinschalige groepen
De Zonnestraaltjes is kleinschalig en huiselijk en bestaat uit drie horizontale groepen. Deze horizontale groepen bestaan uit een babygroep, dreumesgroep en peutergroep. Deze indeling heeft als voordeel dat de babygroep meer rust, regelmaat en veiligheid biedt. Tevens kunnen de pedagogisch medewerkers zich concentreren op de specifieke behoeftes en het ontwikkelingsniveau van de groep. Door deze kleinschaligheid hebben de kinderen en ouders een goede en persoonlijke band met de pedagogisch medewerksters. De Zonnestraaltjes wordt beschouwd als een grote familie, een familie waar iedereen zich geborgen voelt.

kwaliteit 2Huiselijk omgeving
De Zonnestraaltjes is gevestigd midden in het centrum van Bleiswijk, in een prachtig wit pand. Het kinderdagverblijf heeft een hele grote buitenspeelplaats met een overdekt buiten!! Hierdoor kunnen we garanderen elke dag naar buiten te gaan. Alle groepen hebben een eigen slaapkamer die grenst aan de groep, deze zijn allen voorzien van een babyfoon.

Verder is de inrichting van de Zonnestraaltjes zo dat er voldoende uitdagend speelgoed en speelmogelijkheden zijn. Er is bijvoorbeeld een poppenhoek, knutselhoek, snoezelhoek en bouwhoek. Verder heeft het kinderdagverblijf lichte muren, met vrolijke kleuren en schilderingen en lichte houten meubelen.

Voeding, verzorging en ontwikkeling
Bij kinderdagverblijf de Zonnestraaltjes wordt er met elkaar als groep gegeten en gedronken. De kinderen eten samen met de pedagogisch medewerksters aan tafel. Het samen eten en drinken heeft een sociale functie, het creëert sfeer en is een moment van rust op de groep.
Elke dag wordt er gezorgd voor een broodmaaltijd tussen de middag en aan het eind van de dag wordt er een verse en gezonde warme maaltijd klaar gemaakt. Mits u hier geen gebruik van wilt maken.
Verder verzorgen wij in de ochtend vers fruit/ fruithapjes en in de middag een gezonde snack zoals bijvoorbeeld een krentenbol, rijstewafel, ontbijtkoek, eierkoek, yoghurt etc..

De allerkleinsten krijgen op eigen ritme of behoefte de fles

Veiligheid en hygiëne
Veiligheid en gezondheid staan bij de Zonnestraaltjes voorop. Het kinderdagverblijf heeft risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid opgesteld middels de Risicomonitor. Middels (jaarlijkse) risico-inventarisaties wordt dit beleid geactualiseerd. Wij voeren dit beleid uit in de dagelijkse praktijk. De toezichthouder namens de gemeente (GGD-inspecteur) controleert de veiligheid en gezondheid van de kinderopvang aan de hand van de stappen uit deze methoden en steekproefsgewijze controles. Het inspectierapport van de GGD ligt ter inzage op het kinderdagverblijf. 

kwaliteit 3