Logo rest200

KINDEROPVANG TOESLAG

In de Wet Kinderopvang is bepaald, dat ouders die kinderopvang nodig hebben door de overheid gecompenseerd kunnen worden voor deze kosten. De compensatie is inkomensafhankelijk en wordt door de Belastingdienst uitgekeerd in de vorm van Kinderopvangtoeslag (KOT). 
Wanneer heeft u recht op Kinderopvangtoeslag? (*)      

  • Als de opvanglocatie is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang; én 
  • Als beide ouders werken, in loondienst of als ondernemer; óf 
  • Als één van beide ouders werkt en de ander studeert of een inburgerings- of integratietraject volgt; óf 
  •  Als u als alleenstaande ouder werkt, studeert, een inburgerings- of integratietraject volgt.

(*) op de website van de Belastingdienst, www.toeslagen.nl, kunt u de exacte voorwaarden nalezen. De kinderopvangtoeslag is inkomensafhankelijk. Ouders betalen altijd een deel van de kosten zelf. Op de website van de Belastingdienst, toeslagen berekenen, kunt u een proefberekening maken om een indicatie te krijgen over de hoogte van uw kinderopvangtoeslag. Wanneer u een contract met ons heeft afgesloten, ontvangt u een uren-/kostenoverzicht, aan de hand waarvan u op genoemde website de toeslag eenvoudig kunt aanvragen. Joyce Kouwenhoven kan voor u, indien gewenst, vooraf een urenberekening maken, zodat u precies weet hoe hoog uw eigen bijdrage voor de kinderopvang zal zijn. 

Het is belangrijk dat u de toeslag direct bij aanvang van de opvang aanvraagt. Kinderopvangtoeslag wordt uitgekeerd vanaf de maand van aanvraag tot maximaal drie maanden daarvoor. Het is niet meer mogelijk om aan het einde van het jaar de toeslag voor het gehele voorgaande jaar terug te vragen. 

Voor de berekening van de hoogte van de kinderopvangtoeslag wordt ook gekeken naar het aantal uur dat de ouder(s) werk(t)(en). 
Voor dagopvang voor kinderen tot 4 jaar wordt maximaal 140% van de gewerkte uren vergoed. Als beide ouders werken, wordt uitgegaan van de uren van de minst werkende partner.